Diller

KAYIT DONDURMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

YÖK’ün 31.03.2020 tarih ve 24625 sayılı yazısıyla “Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisans lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına” dair karara binaen kayıt dondurmak isteyen öğrencilerimiz üniversitemize gelmeden kayıt dondurma işlemlerini açağıda belirtilen şekilde gerçekleştireceklerdir:


1) Kayıt dondurmak isteyen  öğrencilerimiz OBS şifreleri ile Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek başvurularını yapabileceklerdir.


2) OBS'den kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencilerimiz taleplerinin teyidi için Fakültemiz Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Uğraş tarafından telefonla aranıp öğrenci teyidi alındıktan sonra gerekli işlemler başlatılarak kayıt dondurma işlemi yapılacaktır

3) Fakülte yönetimine ulaşan kayıt dondurma işlemleri ivedilikle sonuçlandırılıp, fakültemiz web sayfasında duyurulacaktır.

4) Kayıt dondurma işlemi OBS'den aşağıdaki gibi olacaktır.